Archiwum 2012

27.11.2012

Uzupe?nili?my dzia? "Championy".

Jest mi niezmiernie mi?o dopisa? do listy Championów a? 16 psów z moim przydomkiem:

-Safia Herbu Zadora  - M?odzie?owy Champion Polski
-Hikari Sumo Herbu Zadora - Champion Polski
-Tiger Paws Herbu Zadora  - Champion Rumunii, Champion Azejberd?anu
-Hanah Montana Herbu Zadora  - Champion Polski
-Hollywood Herbu Zadora  - Champion Polski, M?odzie?owy Zwyci?zca Polski 
-Face 2 Face Herbu Zadora  - M?odzie?owy Champion Polski
-Ontario Herbu Zadora  - M?odzie?owy Champion Rumunii, M?odzie?owy Champion Montenegro
-Neva Herbu Zadora - Champion Polski, Champion Rumunii, Grand Champion Rumunii
-La Manche Herbu Zadora  - M?odzie?owy Champion Polski
-Uris Capitol Herbu Zadora - Champion Polski
-Orchid Garden Herbu Zadora - Champion Polski
-Sama S?odycz Herbu Zadora - Champion Polski
-Noni Juice Herbu Zadora - Champion Azejberd?anu, Champion Turcji, Champion Cypru, Champion Ukrainy
-Tramp Herbu Zadora  - M?odzie?owy Champion Azejberd?anu,M?odzie?owy Champion Cypru, M?odzie?owy Champion Turcji, 
M?odzie?owy Champion Bu?garii
-Xelia Deva Herbu Zadora  - M?odzie?owy Champion Polski, M?odzie?owy Champion Rosji, M?odzie?owy Zwyci?zca Klubu 2012, 
M?odzie?owy Zwyci?zca Polski2012
-Very Valentino Herbu Zadora  - Zwyci?zca Polski, Champion Bu?garii, Champion Ukrainy, Champion Cypru, Champion Turcji, 
Champion Azejberd?anu

Oraz 15 Championów sprowadzonych z ró?nych hodowli w Europie i USA:

-Devonshire In Like Flynn  - imp.USA - M?odzie?owy Champion Polski, Champion Polski
-HySpire Bodacious At Shahli  - imp.USA - Champion Polski
-Devonshire Crusader  - imp.USA - M?odzie?owy Champion Polski
-Devonshire Grand Slam  - imp.USA - M?odzie?owy Champion Polski
-BonaVenture's Liam  - imp.USA - M?odzie?owy Champion Polski
-HySpire Something Special  -imp.USA - M?odzie?owy Champion Polski, Champion Polski, Zwyci?zca Klubu Polski
-Rocheby Mr.Tom  - imp. Anglia - M?odzie?owy Champion Polski, M?odzie?owy Zwyci?zca Klubu Polski
-Centenalee Snow Games Over Rocheby  - imp.Anglia - Champion Polski, M?odzie?owy Zwyci?zca Klubu Belgii
-Annual's Texas Ranger  - imp.Szwecja - M?odzie?owy Champion Polski, Champion Polski, Champion Bu?garii, CHAMPION USA
-Poolbear That's Monty  - imp.Anglia - Champion Macedonii, Champion Bu?garii, Champion Rumunii
-Huntmor Bella Mare Most Wanted  - imp.USA - Champion Polski
-Arlon HySpire Bohemian Ink  - imp.USA - Champion Polski, Champion USA, Zwyci?zca Europy ?rodkowej i Wschodniej
-Sandamar HySpire I'm So Vain  - imp.USA - M?odzie?owy Champion Polski, Champion Polski
-HySpire Summerline Hot Figeira  - imp.USA - Champion Polski, M?odzie?owy Champion Polski
-Dea Selly Cambrella  - imp.Czechy - M?odzie?owy Champion Polski, Champion Polski

----------------------------------------------------- 

21.10.2012

Mi?dzynarodowa Wystawa w Poznaniu:

-Very Valentino Herbu Zadora - klasa championów, lokata I, CWC, Cacib
ZWYCI?ZCA POLSKI 2012 + Cruft's Qualifications 2013

-Xelia Deva Herbu Zadora - klasa m?odzie?y, lokata I, Zwyci?zca M?odzie?y,
M?ODZIE?OWY ZWYCI?ZCA POLSKI 2012 + Cruft's Qualifications 2013
Gratulacje dla w?a?cicieli!

Syn naszego Championa Annual's Texas Ranger:
-Tango Kociokwik - klasa m?odzie?y, lokata I, Zwyci?zca M?odzie?y, BOB Junior, BOB
M?ODZIE?OWY ZWYCI?ZCA POLSKI 2012 + Cruft's Qualifications 2013
Gratulacje dla w?a?cicieli! 

 

-----------------------------------

17.09.2012

Klubowa Wystawa Retrieverów 

To by? wspania?y dzie? dla nas! Dzi?kujemy s?dziemu Philippe Lammens z hodowli Misty Dreams za docenienie naszych psów i bardzo dzi?kujemy sponsorom za nagrody! A oto nasze wyniki: 
HySpire Mainland Something Special  - klasa championów, lokata I, CWC, Zwyci?zca, Zwyci?zca Klubu Polski 2012, BOB oraz BIS III!!!
Rocheby Mr.Tom  - klasa m?odzie?y, lokata I, Zwyci?zca M?odzie?y, BOB Junior, BIS Junior, M?odzie?owy Zwyci?zca Klubu Polski 2012!!!
Devonshire Grand Slam  - klasa po?rednia, lokata I, CWC
Very Valentino Herbu Zadora  - klasa otwarta, lokata I, CWC
Devonshire In Like Flynn  - klasa championów, lokata IV, doskona?a
Xelia Deva Herbu Zadora  - klasa m?odzie?y, lokata I, Zwyci?zca M?odzie?y, M?odzie?owy Zwyci?zca Klubu 2012!!! Gratulujemy w?a?cicielom!

?wietnie si? spisa?y równie? córki naszego Yunwu Shan Herbu Zadora :
- Verona Style Bella Mare - klasa m?odzie?y, lokata II, doskona?a
Vanity Fair Bella Mare  - klasa po?rednia, lokata III, doskona?a
May Flower Bella Mare  - klasa championów, lokata I, CWC

Oraz córka naszego go?cia z USA Arlon HySpire Bohemian Ink  - Ecru Elvi Herbu Queen Of Hearts - klasa otwarta, lokata I, CWC, Zwyci?zca, Zwyci?zca Klubu Polski 2012

W konkurencjach fina?owych nasz wspania?y Yunwu Shan Herbu Zadora zosta? wybrany Najlepszym Reproduktorem Labrador Retriever oraz II Najlepszym Reproduktorem Wystawy Klubowej Retrieverów 2012!  

-------------------------------

17.08.2012

Safia Herbu Zadora M?odzie?owym Championem Polski!
img_0564.jpg
wi?cej zdj?? 
 

------------------------------

07.08.2012

Z przyjemno?ci? przedstawiamy dwóch braci, wnuków samego Sandylands Gad-About:

francuz-jasny.jpg  francuz-ciemny.jpg

---------------------------

07.08.2012

 


Nowe zdj?cia 

19.05.2012 mia?am przyjemno?? go?ci? u siebie ju? po raz pi?ty grup? kynoterapeutów, którzy pod czujnym okiem Hanki Wojciechowskiej, wybitnej specjalistki w tej dziedzinie, mieli okazj? popracowa? u mnie na ?ywo ze szczeni?tami i nauczy? si?, mam nadziej? kolejnych przydatnych rzeczy. By?o bardzo mi?o :))

img_0583.jpg
wi?cej zdj??

--------------------------------------

06.08.2012


Krajowa Wystawa w Chojnicach

Na wystawie tej w pi?knym stylu pokaza? si? nasz importowany z USA - Devonshire Grand Slam , który w klasie m?odzie?y wywalczy? lokat? I, tytu? Zwyci?zcy M?odzie?y, Najlepszego Juniora w Rasie, Zwyci?zcy Rasy a na sam koniec uzyska? tytu? Zwyci?zcy Grupy. Klas? m?odzie?y suczek wygra?a Safia Herbu Zadora, zaraz za ni? by?a Xelia Deva Herbu Zadora. W po?redniej klasie lokat? I wywalczy?a Noni Juice Herbu Zadora, a w klasie otwartej wygra?a Malika Herbu Zadora . Gratulujemy w?a?cicielom!

----------------------------------

15.07.2012

Krajowa Wystawa w Gdyni


Na wystawie tej debiutowa? malutki Coraggio Herbu Zadora zdobywaj?c tytu? Najlepszego Baby w Rasie. W klasie m?odzie?y ?adnie zaprezentowa?y si? córki naszego Yunwu Shan Herbu Zadora  - Xelia Deva, która w wieku zaledwie 9 miesi?cy i 2 tygodni wywalczy?a lokat? I, Zwyci?stwo M?odzie?y, Najlepszego Juniora w Rasie oraz Zwyci?stwo Rasy i na sam koniec by?a II w grupie. Druga w klasie m?odzie?y by?aVerona Style Bella Mare, równie? córka  Yunwusia, a II lokat? w klasie otwartej zdoby?a Face 2 Face Herbu Zadora. Gratulacje dla w?a?cicieli!

mii.jpg
wi?cej zdj??

----------------------------------------

15.07.2012

Black Sea Winner, Varna 2012 (Bu?garia)


Very Valentino Herbu Zadora

Champion Bu?garii
Champion Cypru
Champion Turcji
Champion Azejberd?anu
Champion Ukrainy
548186_346407105436605_1617895345_n (1).jpg

Tramp Herbu Zadora

M?odzie?owy Champion Bu?garii
M?odzie?owy Champion Turcji
M?odzie?owy Champion Cypru
M?odzie?owy Champion Azerbejd?anu
img_5319.jpg

wi?cej zdj??

------------------------------------

08.07.2012

Mi?dzynarodowa Wystawa w Warszawie


W klasie m?odzie?y pokazywany po raz pierwszy Rocheby Mr.Tom  zaj?? lokat? I i uzyska? tytu? Zwyci?zcy M?odzie?y. Lokat? I oraz tytu? Zwyci?zcy i Cacib wywalczy?  Very Valentino Herbu Zadora . W klasie m?odzie?y suczek lokat? I oraz Zwyci?stwo M?odzie?y i tytu? Najlepszego Juniora wywalczy?a córka naszego Yunwu Shan Herbu Zadora - Vanity Fair Bella Mare, a lokat? IV zdoby?a równie? ?liczna córka  Yunwusia  -Xelia Deva Herbu Zadora. Gratulujemy w?a?cicielom!


----------------------------------------

1.07.2012

Krajowa Wystawa w Olsztynie.


Jestem ogromnie dumna z kolejnych osi?gni??  Very Valentino Herbu Zadora, który w klasie otwartej wywalczy? lokat? I, CWC, Zwyci?stwo Rasy, Zwyci?stwo Grupy oraz BIS II! Na wystawie tej ?wietnie pokaza?o si? potomstwo naszego  Yunwu Shan Herbu Zadora , klas? m?odzie?y wygra? jego wnuk Top Gun Bella Mare, I lokat? w klasie m?odzie?y suczek wywalczy?a jego córka Xelia Deva Herbu Zadora, a lokata II przypad?a równie? jego córce Verona Style Bella Mare.

olsztyn_20120704_1615933913.jpg
wi?cej zdj??

------------------------------------

24.06.2012

Mi?dzynarodowa Wystawa w Szczecinie 


Zwyci?stwo Rasy oraz Cacib ponownie przypad?y naszemu czekoladowemu  Very Valentino Herbu Zadora. Importowany z USA  Devonshire Grand Slam zaj?? II lokat? w klasie m?odzie?y, a wystawiana po raz pierwszy Malika Herbu Zadora w klasie otwartej wywalczy?a lokat? I oraz res.Cacib. Gratulujemy równie? w?a?cicielom Ontario Herbu Zadora za lokat? III w klasie m?odzie?y, w?a?cicielom Uris Capitol Herbu Zadora, który w klasie championów zaj?? lokat? II oraz Orchid Garden Herbu Zadora, która równie? w klasie championów zaj??a lokat? II.

szczecin_23_20120626_1342139742.jpg
wi?cej zdj??

----------------------------------

10.07.2012

Krajowa Wystawa w Kaliszu


Zwyci?stwo M?odzie?y i tytu? Najlepszego Juniora zdoby? wnuk naszego  Yunwu Shan Herbu Zadora - Top Gun Bella Mare. Klas? po?redni? wygra? BonaVenture's Liam , a klas? otwart? wraz z tytu?em Zwyci?zcy, BOB oraz BOG IV wygra?  Very Valentino Herbu Zadora.

kalisz12_20_20120618_1193691613.jpg
wi?cej zdj?? 

--------------------------------

2.06.2012

Mi?dzynarodowa Wystawa w Lesznie

Pokazywany w klasie m?odzie?y, importowany z USA Devonshire Grand Slam wywalczy? lokat? I oraz Zwyci?stwo M?odzie?y, II w klasie po?redniej by?  BonaVenture's Liam, a klas? otwart? wygra? Very Valentino Herbu Zadora . Nasza czekoladowa Hollywood Herbu Zadora  wygra?a klas? po?redni?. Gratulujemy w?a?cicielom Xelia Deva Herbu Zadora, która w klasie szczeni?t zdoby?a II lokat?, Noni Juice Herbu Zadora, za zdobycie III lokaty w klasie m?odzie?y, a szczególnie w?a?cicielom Nevy Herbu Zadora, która wygra?a klas? otwart? oraz res.Cacib i tym samym uko?czy?a Championat Polski!


--------------------------------

27.05.2012

Krajowa Wystawa w Ustce


Lokat? I oraz Zwyci?stwem M?odzie?y Devonshire Crusader  zako?czy? M?odzie?owy Championat Polski. Klas? po?redni? wygra?  BonaVenture's Liam, a klas? otwart?  Very Valentino Herbu Zadora, uzyskuj?c równie? tytu? Zwyci?zcy. Lokat? I w klasie szczeni?t oraz tytu? Najlepsze Szczeni? w Rasie wywalczy?a Xelia Deva Herbu Zadora. Gratulujemy w?a?cicielom! Na sam koniec Dea Selly Cambrella wygra?a klas? otwart?, zosta?a Zwyci?zc? oraz Zwyci?zc? Rasy!

0015897.jpg
wi?cej zdj?? 

-----------------------------------

12.05.2012

Specjalistyczna Wystawa Labradorów Alpen (Niemcy)


Wyst?puj?cy po raz pierwszy na ringu  Devonshire Grand Slam (syn naszego Ch.USA Figero Da Foz Herbu Zadora) uzyska? tytu? Zwyci?zcy M?odzie?u u ameryka?skiej s?dziny June Sasaki, Davaron Kennel. Lokat? III w klasie otwartej zaj?? nasz go?? Kimleigh's New Moon Rising. Doskonale zaprezentowa?y si? równie? córki naszego  Yunwu Shan'a  - w klasie championów u wybitnej s?dziny Kendall Herr, Dickendall Kennel wygra?a Honemoon Herbu Zadora , kolejna córka Yunwu - May Flower Bella Mare by?a II w klasie otwartej oraz II w klasie m?odzie?y by?a tak?e córka  Yunwusia  - Vanity Fair Bella Mare.

img_0519.jpg
wi?cej zdj?? 

---------------------------------

06.05.2012

Mi?dzynarodowa Wystawa w ?odzi


Klas? m?odzie?y wygra? Top Gun Bella Mare (wnuk naszego Yunwu Shan Herbu Zadora ). Hennessy Herbu Zadora w klasie m?odzie?y zaj??a lokat? IV, a jej siostra Hollywood Herbu Zadora zaj??a lokat? III w klasie po?redniej. Nasza ?liczna Dea Selly Cambrella zaj??a lokat? II w klasie otwartej. Równie? w klasie otwartej lokat? IV zaj??a Neva Herbu Zadora, a klas? u?ytkow? wygra?a Hikari Sumo Herbu Zadora. Gratulujemy w?a?cicielom!

lodz12_1_20120618_2002509990.jpg
wi?cej zdj?? 

--------------------------

1.05.2012

Krajowa Wystawa w Dobrym Mie?cie.


Pokazywany w klasie m?odzie?y  Devonshire Crusader zdoby? lokat? I oraz tytu? Zwyci?zcy M?odzie?y, klas? po?redni? wygra?a  Hollywood Herbu Zadora. Gratulujemy równie? w?a?cicielom Hill Creek Herbu Zadora, który w klasie otwartej by? II oraz Zumbo Herbu Zadora, który zdoby? lokat? IV. W klasie m?odzie?y lokat? I oraz Zwyci?stwo M?odzie?y wywalczy?a Vanity Fair Bella Mare (córka naszego Yunwu Shan Herbu Zadora) oraz lokat? II Noni Juice Herbu Zadora.

0015880.jpg
wi?cej zdj??

----------------------------

21.04.2012

Krajowa Wystawa w Cz?stochowie.


W klasie m?odzie?y lokat? II uzyska?  Devonshire Crusader. Pokazywany w klasie otwartej nasz go??  Kimleigh's New Moon Rising zdoby? kolejna CWC. Gratulujemy równie? w?a?cicielom Ontario Herbu Zadora, który w klasie m?odzie?y zdoby? lokat? III, Noni Juice Herbu Zadora, która w klasie m?odzie?y suczek tak?e zdoby?a lokat? III.

czestochowa_12_11_20120424_1127475862.jpg

---------------------------------

26.04.2012

Mi?o nam poinformowa?, ?e nasz wspania?y pies Ch.Pl Annual's Texas Ranger w pi?knym stylu zdoby? tytu? American Champion! Texas dokona? tego na wystawach specjalistycznych w du?ych stawkach i oceniany przez s?dziów - hodowców labradorów. Dzi?kujemy Liz Martin za pi?kne pokazywanie Texas'a!

texas-newok.jpg

----------------------------- 

23.04.2012
 
15.04 2012 w Inowroc?awiu BonaVenture's Liam wygra? klas? m?odzie?y, zdoby? kolejne Zwyci?stwo M?odzie?y i tytu? Najlepszego Juniora. CWC w klasie otwartej zdoby? nasz go?? z USA - Kimleigh New Moon Rising. W klasie m?odzie?y Zwyci?stwo M?odzie?y otrzyma?a nasza Summer Song the Starwil, klas? po?redni? wygra?a Holywood Herbu Zadora . Zdoby?a te? tytu? Zwyci?zcy i Zwyci?zcy Rasy. W klasie u?ytkowej wniosek CWC zdoby?a Hikari Sumo Herbu Zadora, a w klasie szczeni?t lokat? I oraz tytu? Najlepsze Szczeni? w Rasie zdoby?a Xelia Deva Herbu Zadora. Gratulacje dla w?a?cicieli. To by? udany weekend :) 

-----------------------------------------

23.04.2012

Na wystawie krajowej w Grudzi?dzu 14.04.2012 nasz m?odziutki BonaVenture's Liam wygra? klas? m?odzie?y, zdoby? kolejne Zwyci?stwo M?odzie?y zosta? te? Najlepszym Juniorem oraz uko?czy? M?odzie?owy Championat Polski. Klas? po?redni? wygra?a rozpoczynaj?c Championat Polski Hennessy Herbu Zadora, a nasza Dea Selly Cambrella  wygra?a klas? otwart? zdobywaj?c kolejny wniosek na championa. W klasie u?ytkowej wniosek CWC zdoby?a Hikari Sumo Herbu Zadora, a w klasie szczeni?t lokat? drug? oraz ocen? wybitnie obiecuj?c? Xelia Deva Herbu Zadora. Gratulacje dla w?a?cicieli.


----------------------------------------

23.04.2012
 
Wystawa Mi?dzynarodowa Katowice 16-17-18.03.2012

Mi?o mi poinformowa?, ?e nasz pierwszy raz wyst?puj?cy na wystawie mi?dzynarodowej m?ody import z USA - BonaVenture's Liam zdoby? Zwyci?stwo M?odzie?y, CWC i Cacib oraz Zwyci?stwo Rasy wygra? nasz ?liczny Devonshire In Like Flynn. Nasza m?odziutka Hennessy Herbu Zadora  zdoby?a medal srebrny w klasie m?odzie?y, a klas? otwart? po raz kolejny wygra?a, zdobywaj?c równie? Cacib córka naszego znakomitego Yunwu Shan Herbu Zadora  - May Flower Bella Mare.

img_0284.jpg

--------------------------------------

15.03.2012

 

Mi?o mi poinformowa?, ?e syn Ch. USA, Grand Championa Figero Da Foz Herbu Zadora  - Ch.USA Sunnydaze Running Across The Miles na wystawie WESTMINSTER 2012 zdoby? tytu? Najlepsze Psa!!! To najwi?ksza i najbardziej presti?owa wystawa w Stanach Zjednoczonych jestem wi?c bardzo dumna :) Gratulacje dla hodowcy i w?a?cicieli Miles'a.

miles-westt.jpg

--------------------------------------- 

16.02.2012
 
Niezmiernie si? cieszymy z udanego weekendu. 11.02.2012 na wystawie w Bydgoszzczy nasza ?liczna Rocheby Ice Buds zdoby?a CWC, Zwyci?zca Suka i uko?czy?a Championat Polski. Nasz go?? z USA HySpire Bodacious at Shahli  równie? uko?czy? Championat Polski, a m?ody Bonaventure's Liam  w klasie m?odzie?y zdoby? medal br?zowy.

12.02.2012 na wystawie mi?dzynarodowej w Rzeszowie nasz m?odziutki, pierwszy raz wyst?puj?cy w klasie m?odzie?y Devonshire Crusaderzdoby? Zwyci?stwo M?odzie?y i Najlepszego Juniora, w klasie otwartej Ch.Pl.M? i Ch.Pl Devonshire In Like Flynn  zdoby? medal srebrny. Srebro w klasie m?odzie?y wywalczy?a równie? nasza czekoladowa Hennessy Herbu Zadora .

dsc06924a.jpg
wi?cej zdj?? 

--------------------------------

22.01.2012

II Karnawa?owa Wystawa Psów w Gda?sku - 15.01.2012

 

15.01.2012 odby?a si? II Karnawa?owa Wystawa Psów Rasowych w Gdyni. Nasze psy zdoby?y - CWC w klasie otwartej Devonshire In Like Flynn, Zwyci?stwo M?odzie?y Hennessy Herbu Zadora oraz CWC Hannah Montanna Herbu Zadora. Klas? po?redni? wygra?a córka naszego wspania?ego Yunwu Shan Herbu Zadora -  May Flower Bella Mare zdobywaj?c tytu? Zwyci?zca i Zwyci?zca Rasy. Mi?o nam te? pochwali? si? kolejnymi uko?czonymi Championatami naszych psów- Championat Polski uko?czy? Devonshire In Like FlynnHannah Montanna Herbu Zadora oraz córka Yunwu - May Flower Bella Mare.

--------------------------------------


18.01.2012

Na pierwszej wystawie w tym sezonie I Królewskiej Wystawie Psów Rasowych w Mielnie zadebiutowa?y nasze dwa m?ode psiaki - BonaVenture's Liam, który zdoby? Zwyci?stwo M?odzie?y, tytu? Najlepszy Junior w Rasie oraz Zwyci?stwo w Rasie, a suczka Hennessy Herbu Zadora Zwyci?stwo M?odzie?y. W klasie otwartej kolejny wniosek na Championa otrzyma?a Hannah Montana Herbu Zadora.