Archiwum 2011

28.09.2011 - Nowa m?odzie? w naszej hodowli!

18.07 a (1).jpg 

---------------------------

9.09.2011

Niestety czas p?ynie zbyt szybko, tak min??o 13 lat i po?egnali?my naszego najwspanialszego psa - Interchampiona Blondella Blue Peter'a . By? wyj?tkowy pod ka?dym wzgl?dem - pi?kny, m?dry, zabawny. Zje?dzili?my razem pó? Europy ciesz?c si? wygranymi wystawami. Blue by? wybitnym reproduktorem  - pozostawi? po sobie jak dot?d niepobit? liczb? championów w Polsce - a? 21 psów z tym tytu?em. B?dzie nam o bardzo brakowa?o....

img_0206.jpg

----------------------------------

4.09.2011 - Krajowa Wystawa we W?oc?awku

Zwyci?stwo M?odzie?y Eagle Creek Herbu Zadora, klasa otwarta - medal br?zowy Hill Creek Herbu Zadora- gratulacje dla w?a?cicielki:), klasa u?ytkowa - CWC, Zwyci?zca Chat Chocolate Herbu Zadora, uko?czy? Championat Polski -gratulacje dla w?a?cicielki:). I wybitnie obiecuj?ca Noni Juice Herbu Zadora, gratulacje dla w?a?cicielki:) Zwyci?stwo M?odzie?y, Najlepszy Junior dla debiutuj?cej na wystawach Hollywood Herbu Zadora oraz medal br?zowy dla Sabeny Herbu Zadora w klasie otwartej -gratulacje dla w?a?ciciela:)

--------------------------------------

27-28.08.2011 - Mi?dzynarodowa Wystawa w Bia?ymstoku


Cieszymy si?, gdy? nasz Devonshire Inn Like Flynn wygra? klas? po?redni? i zdoby? kolejne CWC, Cacib, Zwyci?zca i BOB. Eagle Creek Herbu Zadora w klasie m?odzie?y zdoby? medal srebrny, równie? HySpire Bodacious at Shahli wróci? ze srebrem zdobytym w klasie otwartej, za? lokat? IV zaj?? Van Gogh Herbu Zadora. M?odziutka Neva Herbu Zadora wygra?a klas? po?redni? zdobywaj?c medal z?oty, a otwart? i równie? z?oto córka naszego Yunwu Shan Herbu Zadora - May Flower Bella Mare.

----------------------------------------

21.08.2011 - Krajowa Wystawa w Toruniu

W klasie szczeni?t Noni Juice Herbu Zadora zosta?a Najlepszym Szczeni?ciem w Rasie, a na BIS Szczeni?t zaj??a 3 miejsce. Gratulacje dla w?a?cicieli:) Eagle Creek Herbu Zadora po raz pierwszy w klasie m?odzie?y zdoby? medal srebrny, klas? po?redni? wygra? Centenalee Snow Games Over Rocheby, CWC, Zako?czy? Championat Polski! Medal srebrny za nim zdoby? Hill Creek Herbu Zadora - gratulacje dla w?a?cicieli:) Annual's Texas Ranger zdoby? CWC i zako?czy? równie? Championat Polski! Poza tym zosta? Zwyci?zc? Rasy i BOG 2. Face 2 Face Herbu Zadora w klasie m?odzie?y zdoby?a Zwyci?stwo M?odzie?, a klas? otwart? wygra?a córka naszego Am.Ch.Figero Da Foz Herbu Zadora - HySpire Summerlin Hot Figeira zdobywaj?c równie? tytu? Zwyci?zcy i ko?cz?c Championat Polski!

tex-torun.jpg
wi?cej zdj??

------------------------------------------------- 

18.08.2011 - Letnie szale?stwa!

img_0509a.jpg
Zapraszamy do galerii!

---------------------------------------

14.08.2011 - Krajowa Wystawa VIII Grupy w Sopocie


W klasie po?rediej Devonshire Inn Like Flynn zdoby? kolejny wniosek na Championa Polski-CWC, Zwyci?stwo Rasy oraz w konkurencjach fina?owych BIS III.  Annual's Texas Ranger  zdoby? srebro w klasie championów, nasza m?oda importka Lab'SPB Visa For Bella Zadora w klasie m?odzie?y wywalczy?a medal srebrny, a w klasie po?redniej kolejny wniosek na Championa Polski-CWC zdoby?a córka Yunwu Shan Herbu Zadora - May Flower Bella Mare. W klasie otwartej medal br?zowy otrzyma?a Hope Is Born Herbu Zadora. 


------------------------------------

13-14.08.2011 - Mi?dzynarodowa Wystawa w Sopocie


Sopocka wystawa by?a dla nas udana, nasze psiaki zdoby?y: w klasie po?redniej Devonshire Inn Like Flynn zdoby? wniosek na Championa Polski-CWC oraz wniosek na Mi?dzynarodowego Championa Pi?kno?ci-Cacib, klas? otwart? wygra?a córka Yunwu Shan Herbu Zadora - May Flower Bella Mare zdobywaj?c wniosek na Championa Polski-CWC oraz wniosek na Mi?dzynarodowego Championa Pi?kno?ci-Cacib oraz Zwyci?stwo Rasy- BOB.

flynn-sopot1.jpg
wi?cej zdj?? 

------------------------------------------------ 

20.07.2011 - Amelka & Face 2 Face - Wspólne pla?owanie :)

img_0069.jpg 

------------------------------

 16-17.07.2011 - Mi?dzynarodowa Wystawa w Warszawie

Nasze dziewczynki pi?knie si? spisa?y zdobywaj?c:
Zwyci?stwo M?odzie?y debiutuj?ca w klasie m?odzie?y Face 2 Face Herbu Zadora, w klasie po?redniej wygra?a nasza Rocheby Ice Buds zdobywaj?c wnioski na Championa Polski Cwc oraz na Mi?dzynarodowego Championa Pi?kno?ci Cacib, klas? otwart? wyra?a córka Yunwu Shan Herbu Zadora - May Flower Bella Mare zdobywaj?c wniosek na Championa Polski Cwc oraz rezerwowy wniosek na Mi?dzynarodowego Championa Pi?kno?ci rec.Cacib. Ch?opaki równie? zdobyli medale - Devonshire Inn Like Flynn medal br?zowy w klasie po?redniej, a HySpire Bodacious at Shahli medal br?zowy w klasie otwartej. Wielkie gratulacje dla w?a?cicieli maluszka w klasie baby - Justina Herbu Zadora, który wygra? swoj? klas?.

nala-wa-wa.jpg
wi?cej zdj?? z wystawy

-----------------------------------------------------------------------

3.07.2011 - Krajowa Wystawa w Olsztynie
 
Wyst?puj?cy w klasie baby Newtion Julian Herbu Zadora wygra? i otrzyma? tytu? Best Baby, jego siostra Noni Juice Herbu Zadora by?a II, wielce obiecuj?ca. Devonshire Inn Like Flynn otrzyma? medal srebrny w klasie po?redniej, a nasza Dea Selly Cambrella wygrywaj?c klas? m?odzie?y sko?czy?a M?odzie?owy Championat Polski. W klasie po?redniej Hannah Montana Herbu Zadora zdoby?a medal srebrny, a wyst?puj?ca w klasie otwartej HySpire Summerlin Hot Figeira wygra?a i dosta?a kolejny wniosek na Championa Polski.

 
-----------------------------------------

25-26.06.2011 - Mi?dzynarodowa Wystawa w Krakowie
 
Devonshire Inn Like Flynn klasa po?rednia, medal br?zowy. Córka naszego Yunwu Shan Herbu Zadora - May Flower Bella Mare kolejne Zwyci?stwo M?odzie?y, a IV doskona?a w klasie m?odzie?y by?a Neva Herbu Zadora. Gratulacje dla w?a?cicieli! Klas? po?redni? wygra?a nasza wspania?a  Rocheby Ice Buds zdobywaj?c kolejny wniosek na Championa Polski Cwc. Hope Is Born Herbu Zadora wywalczy?a medal br?zowy w klasie otwartej.

hopka-krakow.jpg
wi?cej zdj?? z wystawy 

----------------------------------------------------

20.06.2011
 
Dumni jeste?my z naszego pi?knego Flynna, który w rekordowym czasie dwóch kolejnych weekendów uko?czy? Championat Polski M?odzie?y. Bardzo dzi?kujemy Allison za powierzenie nam tak wspania?ego psa.

antoninek3.jpg

 -----------------------------------------

19.06.2011 - Mi?dzynarodowa Wystawa w Szczecinie
 
To kolejna udana wystawa naszych psiaków. Centenalee Snow Games Over Rocheby zdoby? CWC, Cacib, BOB, BOG 2. Klas? otwart? wygra? Uris Capitol Herbu Zadora, który jednocze?nie uko?czy? Championat Polski. Medal srebrny zdoby? HySpire Bodacious at Shahli. Suczki Neva Herbu Zadora wywalczy?a medal srebrny, za? Hannah Montana Herbu Zadora zdoby?a CWC i res.Cacib, a Orchid Garden Herbu Zadora CWC równie? ko?cz?c Championat Polski. Gratulacje dla w?a?cicieli Urisa, Orchid i Nevy :)

szczecin4.jpg
wi?cej zdj?? z wystawy

--------------------------------------------------------------

04.06.2011 - Mi?dzynarodowa Wystawa w Lesznie

Wystawa w Lesznie by?a równie? dla naszych psów bardzo udana. W rekordowym czasie dwóch kolejnych weekendów Championat Polski M?odzie?y uko?czy? Devonshire Inn Like Flynn . Ray of Light of Hidalgo Spirit zdoby?a medal srebrny i res.Cacib, a Hannah Montana Herbu Zadora by?a czwarta w swojej klasie. Najbardziej cieszy nas kolejny sukces ?licznej córki naszego  Yunwu Shan Herbu Zadora - May Flower Bella Mare, która w pi?knym stylu zako?czy?a Championat Polski M?odzie?y, zdobywaj?c równie? tytu? Najlepszego Juniora, Zwyci?zcy Rasy, BIS Junior IV oraz BIS IV.

leszno3.jpg
wi?cej zdj?? z wystawy 

--------------------------------------------------------------------

29.05.2011 - Wystawa Krajowa w Ustce

Devonshire Inn Like Flynn wygra? klas? m?odzie?y zdobywaj?c Zwyci?stwo M?odzie?y, Najlepszego Juniora oraz Zwyci?stwo Rasy, a potem Best Of Group 1. Córki naszego Yunwu Shan Herbu Zadora  zdoby?y - medal srebrny Hannah Montana Herbu Zadora , medal z?oty Best Wishes Bella Mare oraz Zwyci?stwo M?odzie?y May Flower Bella Mare. Medal srebrny zdoby?a m?odziutka Dea Selly Cambrella .


----------------------------------------

28.05.2011 - Wystawa Psów My?liwskich w Antoninku 

Devonshire Inn Like Flynn wygra? klas? m?odzie?y zdobywaj?c Zwyci?stwo M?odzie?y , Najlepszego Juniora oraz Zwyci?stwo Rasy, a potem Best Of Group 3. Córki naszego Yunwu Shan Herbu Zadora  zdoby?y - medal srebrny Hannah Montana Herbu Zadora , medal z?oty Best Wishes Bella Mare oraz Zwyci?stwo M?odzie?y May Flower Bella Mare.

------------------------------------------

08.05.2011 - Mi?dzynarodowa Wystawa w ?odzi

Na tej wystawie nasze psiaki poszala?y:) CWC, Cacib Annual's Texas Ranger klasa po?rednia, CWC Wizzard Herbu Zadora klasa otwarta. Para w klasie szczeni?t Face 2 Face Herbu Zadora  oraz Amelka - Best Puppy, pi?knie debiutuje nasza 10 miesi?czna Dea Selly Cambrella, która na swojej pierwszej wystawie zdobywa Zwyci?stwo M?odzie?y oraz Best Junior, za? w klasie po?redniej Rocheby Ice Buds medal srebrny.

img_0802.jpg
wi?cej zdj?? z wystawy

----------------------------------------------------------

3.05.2011 - Krajowa Wystawa w Bydgoszczy


Nasz Szczeniak wraz ze swoj? handlerk? Amelk? kolejny raz wygrywaj? i zdobywaj? I lokat? i Best Puppy. Klas? m?odzie?y i Zw.M?odzie?y oraz Best Junior zdobywa córka naszego Yunwu Shan Herbu Zadora- May Flower Bella Mare. Klasa po?rednia to CWC, Zwyci?zca Suka oraz BOB i BOG 2 nasza Rocheby Ice Buds, klasa otwarta lokata II i srebrny medal dla Zafiry Herbu Zadora i jej m?odej handlerki Amelki:), medal br?zowy nasza Ray of Light of Hidalgo Spirit. Pies Centenalee Snow Games Over Rocheby - CWC, Zwyci?zca Pies. 
Gratulujemy te? w?a?cicielom piesków z naszej hodowli - Neva Herbu Zadora medal srebrny w klasie m?odzie?y i pies Bugatti Herbu Zadora medal srebrny w klasie po?redniej.

img_0431.jpg
wi?cej zdj?? z wystawy

-----------------------------------------------------------------------

30.04.2011 - Mi?dzynarodowa Wystawa w Opolu

-Annual's Texas Ranger  : klasa otwarta, lokata I, CWC
-Wizzard Herbu Zadora (Syn Blondella Blue Peter): klasa otwarta, lokata IV
-Paloma Bella Mare (córka naszego Texasa i La Goyany Herbu Zadora): klasa szczeni?t, lokata I, "wo"
-Gin&Tonic Herbu Zadora: klasa szczeni?t, lokata IV (gratulacje dla debiutuj?cych w?a?cicieli:) )
-May Flower Bella Mare (córka naszego Yunwu Shan Herbu Zadora): klasa m?odzie?y, lokata II
-Ray of Light of Hidalgo Spirit: klasa otwarta, lokata II

img_0240s.jpg
wi?cej zdj?? z wystawy

-------------------------------------------------------

04.04.2011

Mi?o nam pochwali? si? osi?gni?ciami naszych psów na wystawach na Litwie. 

19.03.2011 nasz Centenalee Snow Games Over Rocheby zdoby? CAC, Cacib, Zw.Rasy i tytu? Zwyci?zcy Litwy 2011, suczka Rocheby Ice Buds rozpocz??a Championat Litwy wygrywaj?c klas? po?redni? (CAC).

20.03.2011  CAC i Cacib zdoby? nasz Arlon HySpire Bohemian InkCentenalee Snow Games Over Rocheby i Rocheby Ice Buds przywioz?y srebro. Zw.M?odzie?y i Najlepszym Juniorem zosta?a córka naszego Yunwu Shan - May Flower Bella Mare.

-----------------------------------------------------

03.03.2011

Nasz 13 letni senior Blusio (Blondella Blue Peter ) cieszy si? nadal dobrym zdrowiem i jest z nami w ca?kiem niez?ej formie. Nawet pozazdro?ci? szczeni?tom ich zabawki :))

----------------------------------------------------------------------------------------------

12-13.02.2011 Nocna & Walentynkowa Wystawa w Bydgoszczy:

-Rocheby Ice Buds : klasa po?rednia, CWC, Zwyci?zca, BOB, BOG III
-Annual's Texas Ranger  : klasa po?rednia, CWC
-True Love Herbu Zadora : klasa otwarta, lokata II
-Ferentino Herbu Zadora: klasa baby, lokata I
-Face 2 Face Herbu Zadora : klasa baby, lokata I

Oraz:
-White Magic Herbu Zadora: klasa otwarta, CWC, Zwyci?zca
-Etruria Herbu Zadora : klasa po?rednia, CWC, Zwyci?zca
img_0380.jpg
Wi?cej zdj??  z wystawy!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  


31.01.2011 Mi?dzynarodowa Wystawa Psów w G?ogowie

-Arlon HySpire Bohemian Ink : klasa championów, CWC, Zwyci?zca, CACIB, BOB
-Centenalee Snow Games Over Rocheby : klasa m?odzie?y, lokata II
-Annual's Texas Ranger  : klasa po?rednia, lokata II
-Rocheby Ice Buds : klasa m?odzie?y, lokata I, Zwyci?zca M?odzie?y
-HySpire Summerlin Hot Figeira  (córka naszego Am.Ch.Figero Da Foz Herbu Zadora) : klasa po?rednia, CWC
-Sandamar Hyspire I'm So Vain : klasa otwarta, CWC

img_0462a.jpg
Wi?cej zdj??  z wystawy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16.01.2011 Krajowa Wystawa Psów w Gda?sku

-Hyspire Something Special : klasa otwarta, lokata I, CWC, Zwyci?zca, BOB, BOG I, BIS IV
-Centenalee Snow Games Over Rocheby : klasa po?rednia, lokata I, CWC
-Rocheby Ice Buds : klasa m?odzie?y, lokata I, Najlepszy Junior, BIS Junior IV, uko?czy?a M?odzie?owy Championat Polski
-Jasmin Noir Herbu Zadora : klasa otwarta, lokata I, CWC, Zwyci?zca, uko?czy?a Championat Polski

photo_1295483424_dsc0033.jpg
Zapraszamy do obejrzenia zdj??  z wystawy!