Sezon wystawowy 2003 - nasze wyniki

Wystawa krajowa Nowa Ruda, s?dzia M.Lorenc

PSY:

klasa m?odzie?y / juniors:
Zw.M?. Basco of Great Pleasure
klasa po?rednia / intermediate:
Cwc Najl.Junior De La Vega Herbu Zadora
klasa otwarta / open:
Cwc NPwR BOB Saturday Night Fever of Tintagel Winds - sko?czy? Ch.Pl.
IV dosk Yankor Yes herbu Zadora

SUKI:

klasa m?odzie?y / juniors:
III dosk Honda Herbu Zadora
IV dosk Jab?onka Herbu Zadora
klasa po?rednia / intermediate:
Cwc Esperanza Inlet Herbu Zadora

wystawa mi?dzynarodowa Pozna?, s?dzia S.Firlik, B.Pola?czyk

PSY:

klasa m?odzie?y / juniors:
II dosk De La Vega Herbu Zadora
klasa po?rednia / intermediate:
Cwc Canaletto herbu Zadora
III dosk Zagros Zen Herbu Zadora
klasa otwarta / open:
Cwc R.Cacib Yadigar Yers Herbu Zadora
II dosk Yankor Yes Herbu Zadora
klasa u?ytkowa:
Cwc Blondella Blue Peter

SUKI:

klasa szczeni?t /puppy class:
I Parwatti Herbu Zadora
III Pasadena Herbu Zadora
klasa m?odzie?y / juniors:
III dosk Dominikana Herbu Zadora

Europejska Wystawa Ps�w Bratys?awa

PSY:

klasa m?odzie?y / juniors:
IV dosk Jawor Herbu Zadora
klasa po?rednia / intermediate:
IV dosk Saturday Night Fever of Tintagel Winds
klasa u?ytkowa:
III dosk Blondella Blue Peter

wystawa krajowa Przemy?l

PSY:

klasa po?rednia / intermediate:
Cwc BOB BOG III Zagros Zen Herbu Zadora

wystawa ps�w my?liwskich Antoninek, s?dzia E.Rhodin, Szwecja

PSY:

klasa m?odzie?y / juniors:
Zw.M?. De La Vega Herbu Zadora-sko?czy? Ch.M?.
II dosk Irving Herbu Zadora
klasa otwarta / open:
Cwc Yaren Yoda Herbu Zadora

wystawa krajowa Cz?stochowa, s?dzia J.Olszewski

PSY:

klasa po?rednia / intermediate:
III dosk Yankor Yes Herbu Zadora
klasa otwarta / open:
Cwc NPwR BOB Loresho Jubilees Brick
klasa u?ytkowa:
Cwc Quillan Herbu Zadora

SUKI:

klasa m?odzie?y / juniors:
Zw.M?. Dominikana Herbu Zadora- sko?czy?a Ch.M?.
klasa otwarta / open:
II dosk Yarda Yeka Herbu Zadora

wystawa mi?dzynarodowa Wroc?aw, s?dzia Petr Studenik

Cwc Yankor Yes Herbu Zadora
IV dosk Wiki Herbu Zadora

wystawa krajowa Legionowo, s?dzia M.Cyperling

PSY:

klasa otwarta / open:
Cwc Loresho Jubilees Brick

SUKI:

klasa m?odzie?y / juniors:
II dosk Dominikana Herbu Zadora
III dosk Lawinia Herbu Zadora
klasa otwarta / open:
Cwc NSwR Yarda Yeka Herbu Zadora
klasa Champion�w / champions:
Cwc G�ralka Herbu Zadora

wystawa krajowa Nowy Targ, s?dzia B.Banasiewicz

klasa u?ytkowa:
Cwc Quillan Herbu Zadora

wystawa krajowa, Zabrze, s?dzia J.Szczepa?ska- Korpetta

klasa u?ytkowa:
Cwc Quillan Herbu Zadora

wystawa klubowa Lublin, s?dzia Kisi Loumanen, Finlandia

PSY:

klasa szczeni?t /puppy class:
II Quantum Lieb Herbu Zadora
klasa po?rednia / intermediate:
Cwc Zagros Zen Herbu Zadora
IV dosk Canaletto Herbu Zadora
klasa otwarta / open:
Cwc Loresho Jubilees Brick- sko?czy? Ch.Pl.
III dosk Yadigar Yers Herbu Zadora
klasa u?ytkowa:
Cwc Blondella Blue Peter
III Quillan Herbu Zadora
klasa Champion�w / champions:
III dosk Elbrus Herbu Zadora

SUKI:

klasa m?odzie?y / juniors:
II dosk Dominikana Herbu Zadora
klasa po?rednia / intermediate:
IV dosk Yarda Yeka Herbu Zadora
klasa otwarta / open:
II dosk Ostr�?ka Herbu Zadora
klasa Champion�w / champions:
II dosk Pepsi Cola Herbu Zadora
III dosk Orsza Herbu Zadora

wystawa krajowa W?oc?awek, s?dzia S.Ab?amowicz

PSY:

klasa m?odzie?y / juniors:
II dosk De La Vega Herbu Zadora
klasa po?rednia / intermediate:
Cwc Canaletto Herbu Zadora
klasa otwarta / open:
Cwc NPwR BOG I Yadigar Yers Herbu Zadora

SUKI:

klasa m?odzie?y / juniors:
Zw.M?. Dominikana Herbu Zadora
klasa po?rednia / intermediate:
Cwc NSwR Yanka Yoko Herbu Zadora
klasa otwarta / open:
II dosk Wiki Herbu Zadora

wystawa krajowa Chorz�w, s?dzia K.Czechowski

PSY:

klasa m?odzie?y / juniors:
III dosk Descartes Hetrbu Zadora

SUKI:

klasa po?rednia / intermediate:
? Beztroska Blondynka Herbu Zadora
klasa otwarta / open:
Cwc Wania Herbu Zadora

wystawa krajowa Tuchola, s?dzia K.Sajn�g

PSY:

klasa po?rednia / intermediate:
Cwc Yaren Yoda Herbu Zadora
klasa otwarta / open:
Cwc NPwR O'Sofinas Harry Boy

SUKI:

klasa m?odzie?y / juniors:
Zw.M?. Izara herbu Zadora
II dosk Czarna Porzeczka Herbu Zadora
klasa otwarta / open:
Cwc NSwR Zebu Zadziora Herbu Zadora

wystawa krajowa Zielona G�ra, s?dzia J.Olszewski

II dosk Yaren Yoda Herbu Zadora
Cwc Orsza Herbu Zadora

SOPOT, 09-10.08.03.

PSY:

klasa m?odzie?y / juniors:
Zw.M?. DE LA VEGA Herbu Zadora
klasa po?rednia / intermediate:
Cwc, CACIB, BOB, Najl.Pies w Rasie CANALETTO Herbu Zadora
klasa otwarta / open:
Cwc, Res.CACIB YADIGAR YERS Herbu Zadora
IV dosk O'Sofinas HARRY BOY
klasa Champion�w / champions:
II dosk. ELBRUS Herbu Zadora

SUKI:

klasa szczeni?t /puppy class:
w.ob.LAWINIA Herbu Zadora
klasa m?odzie?y / juniors:
Zw.M?., Zw.M?. DOMINIKANA Herbu Zadora
IV dosk. ESPERANZA INLET Herbu Zadora
klasa po?rednia / intermediate:
IV dosk. ZEBU ZADZIORA Herbu Zadora
klasa Champion�w / champions:
CWC GORCZYCA Herbu Zadora

Chojnice, 03.08.03., s?dzia M.Lorenc, zg?oszono 27 labrador�w

PSY:

klasa otwarta / open:
Cwc, Najl. Pies w Rasie O'Sofinas Harry Boy

SUKI:

klasa m?odzie?y / juniors:
Zw.M?., Najl.Junior, BOB Czarna Porzeczka Herbu Zadora
II dosk Esperanza Inlet Herbu Zadora
klasa otwarta / open:
Cwc, Najl. Suka w Rasie Zebu Zadziora Herbu Zadora

Radom, s?dzia Z.Jakubowski

PSY:

klasa m?odzie?y / juniors:
II dosk Indus Herbu Zadora

SUKI:

klasa m?odzie?y / juniors:
III dosk Jakucja Herbu Zadora

Nowy S?cz, s?dzia S.Firlik

PSY:

klasa m?odzie?y / juniors:
Zw.M?. Descartes Herbu Zadora

SUKI:

klasa po?rednia / intermediate:
Cwc Alma Mater Herbu Zadora

Krosno, s?dzia Z.Jakubowski

PSY:

klasa otwarta / open:
Cwc Zargos Zen Herbu Zadora

Tuchola 20.07.03. s?dzia K.Sajn�g, zg?oszono 24 labradory

PSY:

klasa po?rednia / intermediate:
Cwc, Yaren Yoda Herbu Zadora
klasa otwarta / open:
Cwc Najl.Pies w Rasie, BOB O'Sofinas Harry Boy

SUKI:

klasa m?odzie?y / juniors:
Zw.M?. Izara Herbu Zadora
II dosk Czarna Porzeczka Herbu Zadora
klasa otwarta / open:
Cwc, Najl. Suka w Rasie Zebu Zadziora Herbu Zadora

Koszalin, s?dzia E.Sobieszcza?ska

PSY:

klasa po?rednia / intermediate:
Cwc, Najl.Pies w Rasie, BOB Yaren Yoda Herbu Zadora

SUKI:

klasa otwarta / open:
II dosk Banialuka Herbu Zadora

Krak�w 28-29.06.03, s?dzia S.Ab?amowicz

PSY:

klasa m?odzie?y / juniors:
II dosk Canaletto Herbu Zadora
III dosk Descartes Herbu Zadora
IV dosk Zagros Zen Herbu Zadora
klasa otwarta / open:
III dosk Yakov Yet Herbu Zadora
klasa Champion�w / champions:
II dosk Quillan Herbu Zadora
IV dosk Elbrus Herbu Zadora

SUKI:

klasa szczeni?t /puppy class:
w.ob. La Scala Herbu Zadora
klasa m?odzie?y / juniors:
II dosk Czarna Porzeczka Herbu Zadora
klasa po?rednia / intermediate:
II dosk Yarda Yeka Herbu Zadora
klasa Champion�w / champions:
Cwc, Pepsi Cola Herbu Zadora

Szczecin, 21-22.06.03, s?dzia S.Firlik, zg?oszonych 56 labrador�w

PSY:

klasa m?odzie?y / juniors:
Zw.M?. Canaletto Herbu Zadora
klasa po?rednia / intermediate:
I CWC Yaren Yoda Herbu Zadora
klasa otwarta / open:
II dosk Yadigar Yers Herbu Zadora
klasa Champion�w / champions:
CACIB, Cwc, BOB Blondella Blue Peter

SUKI:

klasa m?odzie?y / juniors:
Zw.M?. Najlepszy Junior Czarna Porzeczka Herbu Zadora
klasa po?rednia / intermediate:
I CWC, Yarda Yeka Herbu Zadora
IV dosk Yokohama Yena herbu Zadora
klasa otwarta / open:
Res. CACIB, CWC In Blanco Herbu Zadora Herbu Zadora
klasa Champion�w / champions:
CACIB, CWC, Najlepsza Suka w Rasie Gorczyca Herbu Zadora

01.06., P?ock, wystawa krajowa, s. K.?ciesi?ski, zg?oszono 28 labrador�w

PSY:

klasa m?odzie?y / juniors:
Zw.M?. Canaletto HerbuZadora
klasa po?rednia / intermediate:
II dosk Yankor Yes Herbu Zadora
III dosk O'Sofinas Harry Boy
klasa otwarta / open:
CWC Saturday Night Fever of Tintagel Winds

SUKI:

klasa Champion�w / champions:
CWC Gorczyca Herbu Zadora

30.05., Dortmund, wystawa ?wiatowa, s. Moa Person, zg?oszonych 326 labrador�w.

PSY:

klasa po?rednia / intermediate:
psy kl. otw. Loresho Jubilees Brick IV dosk w stawce 52 ps�w!

24-25.05.,Leszno, wystawa mi?dzynarodowa, s.S.Firlik, zg?oszono 74 labradory

PSY:

klasa po?rednia / intermediate:
CWC Saturday Night Fever of Tintagel Winds

SUKI:

klasa m?odzie?y / juniors:
II dosk Ca?a Twoja Herbu Zadora
IIIdosk Czarna Porzeczka Herbu Zadora
klasa po?rednia / intermediate:
CWC Yanka-Yoko Herbu Zadora
klasa otwarta / open:
CWC CACIB Najl. Suka w Rasie Loresho Jill Good Girl

18.05, S?upsk, wystawa krajowa, s?dzia P.Kr�l

PSY:

klasa m?odzie?y / juniors:
Zw.M?. Najl. Junior BOB BOG II Canaletto Herbu Zadora
klasa po?rednia / intermediate:
II dosk Yaren Yoda Herbu Zadora
klasa otwarta / open :
II dosk Saturday Night Fever of Tintagel Winds

SUKI:

klasa m?odzie?y / juniors:
Zw.M?. Czarna Porzeczka Herbu Zadora
klasa po?rednia / intermediate:
CWC Yokohama Yena Herbu Zadora
klasa otwarta / open:
CWC Najl. Suka w Rasie Orsza Herbu Zadora

11.05.03 Telc, Czechy, wystawa klubowa, s?dzia psy Hether Wiles-Fone, suki David Coode, zg?oszono 394 retrievery

PSY:

klasa m?odzie?y / juniors:
III dosk Canaletto Herbu Zadora
klasa po?rednia / intermediate:
IV dosk Yadigar Yers Herbu Zadora
klasa otwarta / open :
CAC Loresho Jubilees Brick
klasa champion�w / champions:
CAC ZW.Kl. BOB Blondella Blue Peter- kolejny rok!

SUKI:

klasa m?odzie?y / juniors:
Zw.Kl.M?. CAJC Dominikana Herbu Zadora
klasa champion�w / champions:
II r.CAC Gorczyca Herbu Zadora

4-5.05.03 ?�d?, wystawa mi?dzynarodowa, s?dzia K.Reisinger, Austria, V-ce przewodnicz?cy FCI, zg?oszono 120 labrador�w

PSY:

klasa szczeni?t /puppy class:
II w.ob Ingo Herbu Zadora
klasa m?odzie?y / juniors:
III dosk Canaletto Herbu Zadora
IV dosk Zagros Zen Herbu Zadora
klasa po?rednia / intermediate:
II dosk Yaren Yoda Herbu Zadora
III dosk Yankor Yes Herbu Zadora
klasa otwarta / open :
CWC Loresho Jubilees Brick
klasa champion�w / champions:
CWC CACIB BOB Blondella Blue Peter

SUKI:

klasa szczeni?t /puppy class:
I w.ob. Jakucja Herbu Zadora
klasa m?odzie?y / juniors:
II dosk Dominikana Herbu Zadora
klasa otwarta / open:
II dosk Loresho Jill Good Girl
klasa champion�w / champions:
CWC r.CACIB G�ralka Herbu Zadora

02.05.03 Bydgoszcz, wystawa krajowa, s?dzia psy E.Szeliga-Szeremeta, suki K.Czechowski, zg?oszono 60 labrador�w

PSY:

klasa m?odzie?y / juniors:
Zw.M?. Najpi?kniejszy Junior Yadigar Yers Herbu Zadora
II dosk Yankor Yes Herbu Zador

SUKI:

klasa po?rednia / intermediate:
II dosk Vioce of Victory
IV dosk Uppsala Herbu Zadora

01.05.03 Dobre Miasto, wystawa krajowa, s?dzia E.Sobieszcza?ska, zg?oszono 31 labrador�w

PSY:

klasa m?odzie?y / juniors:
Zw.M?. BOB BOG III Yadigar Yers Herbu Zadora
klasa otwarta / open:
CWC, NPwR Saturday Night Fever of Tintagel Winds

SUKI:

klasa m?odzie?y / juniors:
Zw.M?. Yarda Yeka Herbu Zadora
klasa po?rednia / intermediate:
III dosk Voice of Victory Tankaram
klasa champion�w / champions:
CWC NSwR Gorczyca Herbu Zadora

27.04.03 Opole, wystawa mi?dzynarodowa, s?dzia I.Nagy

PSY:

klasa m?odzie?y / juniors:
Zw.M?. Yaren Yoda Herbu Zadora
II dosk Yadigar Yers Herbu Zadora
III dosk Yankor Yes Herbu Zadora
klasa po?rednia / intermediate:
CWC Loresho Jubilees Brick
klasa champion�w / champions:
II dosk Blondella Blue Peter

SUKI:

klasa m?odzie?y / juniors:
III dosk Yanka Yoko Herbu Zadora
dosk Yarda Yeka HZ
klasa po?rednia / intermediate:
II dosk Voice of Victory Tankaram

12.04.03 Grudzi?dz, wystawa krajowa, s?dzia H.St?pka, zg?oszono 44 labradory

PSY:

klasa otwarta / open :
CWC Yakov Yet Herbu Zadora

SUKI:

klasa szczeni?t /puppy class:
I w.ob. Izara Herbu Zadora
klasa po?rednia / intermediate:
II dosk Uppsala Herbu Zadora

4-6.04.03 Warszawa, wystawa mi?dzynarodowa, s?dzia V.Ivannchtcheva, Rosja, zg?oszono 114 labrador�w

PSY:

klasa m?odzie?y / juniors:
Zw.M?. Yadigar Yers Herbu Zadora
III dosk Canaletto Herbu Zadora
klasa otwarta / open :
II dosk Quillan Herbu Zadora
klasa champion�w / champions:
CWC CACIB Candor Chash Herbu Zadora
III dosk Elbrus Herbu Zadora

30.03.03 Berlin, wystawa mi?dzynarodowa, s?dzia L.Pichard, Szwajcaria, zg?oszono 30 labrador�w

PSY:

klasa m?odzie?y / juniors:
Yadigar Yers Herbu Zadora dosk.
klasa otwarta / open :
IV dosk Loresho Jubilees Brick

29.03.03 KATOWICE, wystawa mi?dzynarodowa, s?dzia Zvi Kupferberg, Izrael, zg?oszono 122 labradory.

PSY:

klasa po?rednia / intermediate:
II dosk Loresho Jubilees Brick
klasa otwarta / open :
II dosk Quillan Herbu Zadora
klasa champion�w / champions:
CWC, CACIB Elbrus HZ

SUKI:

klasa m?odzie?y / juniors:
III dosk Yanka Yoko Herbu Zadora
klasa po?rednia / intermediate:
CWC Voice of Victory Tankaram

09.03.2003 WILNO, s?dzia Istvan Nagy, zg?oszono 44 labradory .

PSY:

klasa m?odzie?y / juniors:
I Zw.M?. Saturday night Fever of Tintagel Winds
klasa po?rednia / intermediate :
II dosk Loresho Jubilees Brick

SUKI:

klasa po?rednia / intermediate :
IV dosk Loresho Jill Good Girl
klasa champion�w/ champions:
CAC Gorczyca Herbu Zadora

08.03.2003 WILNO, s?dzia Ligita Zake , zg?oszonych 37 labrador�w.

PSY:

klasa m?odzie?y / juniors:
I dosk Zw.M?.,Canaletto Herbu Zadora
III dosk Saturday Night Fever of Tintagel Winds
klasa po?rednia / intermediate :
I dosk CAC Loresho Jubilees Brick

SUKI:

klasa po?rednia / intermediate :
III dosk Loresho Jill Good Girl
klasa champion�w/ champions:
CAC Gorczyca Herbu Zadora

02.03. JAROS?AW, s?dzia B.Szyd?owicz-Pola?czyk, zg?oszonych labrador�w 23.

PSY:

klasa m?odzie?y / juniors:
I dosk Zw.M?., Najlepszy Pies w Rasie, Zw.Rasy ZAGROS ZEN Herbu Zadora
II dosk Yankor Yes Herbu Zadora
klasa otwarta / open :
I dosk CWC Quillan Herbu Zadora - uko?czy? Ch.Pl

SUKI:

klasa m?odzie?y / juniors:
I dosk Zw.M?. Alma Mater Herbu Zadora

16.02.2003, LESZNO, s?dzia A.Kazimierski,Wystawa Champion�w

I dosk CWC, Zw.Rasy, BOG III Ma?a Czarna Herbu Zadora- zako?czy?a Ch.Pl.

25-26.01.2003 G?OG�W, s?dzia A.Kazimierski, zg?oszonych 48 ps�w

PSY:

klasa m?odzie?y / juniors:
I dosk Zw.M?. Saturday Night Fever of Tintagel Winds -zako?czy? Ch.Pl.M?.
klasa po?rednia / intermediate :
I dosk CWC Loresho Jubilees Brick

SUKI:

klasa m?odzie?y / juniors:
I dosk Zw.M?. Yanka Yoko Herbu Zadora
III dosk Beztroska Blondynka Herbu Zadora
IV dosk Ca?a Twoja Herbu Zadora
klasa po?rednia / intermediate :
II dosk Voice of Victory Tankaram
klasa otwarta / open:
I dosk CWC Nawarra Herbu Zadora