Gru For Zadora Woodland

ur. 27.02.2014
 

badanie w kierunku postępującego zaniku siatkówki prcd-PRA - wolny poprzez dziedziczenieRodowód:
Multi.Ch. Greenstone's Dallas At Zadora Ch.Meadow Black Eye Affair Ch.Kai Den Black Tie Affair
Meadow It's About Time
Ch.Greenstone's Everlasting Bloom Ch.HySpire Shahli Hotter'N'Blazes
Trinity's Everlasting Vine

Ch.Imagine Sable Blues

Ch.Ahti Aspen of Finwoods

Ch.Palabras Blue Bayo

Ch.Hirsipirtin Xedos
La Toya Sable Blues Ch.Rocheby Smokescreen
Ch.Bonny Bee Sable Blues