Megi Psie Lobby

HD A

Genetyczne badanie oczu w kierunku prcd PRA- N/N (Laboklin GmbH) dzieci tej suki nigdy nie zachorują na postępujący zanik siatkówki

 

 

Rodowód

Blondella Blue Peter

Treazledown Circus Clown

Cannoridge Jackdam
Blondella Cousin Rachel at Teazledown
Blondella Boxed Candy Blondella Box Clever
Barnicken Black Velvet of Blondella

TUNITA Herbu Zadora

ROCKYSTAR'S Buckie of Macduff Kupros Macduff at Zanys
Juma's Nina Pretty Ballerina
COCO CHANEL Rescator

Int.Ch, Zw.Św, Zw.Eur. Ch.B,Hol, Lux,Fr,Fin,Cech, Węg, Aus
Blondella Bonny Lad

Dona z Bohyne Lovu