Nixon Herbu Zadora

ur.01.02.2011

Ojciec: Zwyci?zca M?odzie?y Klubu Belgii, Zwyci?zca Litwy 2011
?acib, BOB Vilnius 2011 Centenalee Snow Games Over Rocheby
MatkaOakglean Pleasent Dream

prcd-PRA - Optigen A (poprzez dziedziczenie)