Eagle Creek Herbu Zadora

ur.01.08.2010

II doskona?y, medal srebrny - Wystawa Mi?dzynarodowa Bia?ystok
I doskona?y, medal z?oty, Zwyci?zca M?odzie?y - Krajowa Wystawa W?oc?awek


Rodowód:

Annual's Nostalgic at Hilldreams Jancourt Natural Star Sandylands Gad-About
Jacourt Star-Blossom
Annual's Cream Fraiche Mandamay Caretaker
Annual's Fashion Girl
Genua Herbu Zadora Nimloth Amos of Goose Creek

Crossfield's Cobham

Nimloths Sin-Again
Yarda-Yeka Herbu Zadora Dickendall Davaron Anslo
Wiosna Herbu Zadora