Zorro Herbu Zadora

ur.28.10.2011
 


badanie w kierunku postępującego zaniku siatkówki prcd-PRA -  wolny (N/N Laboklin GmbH)
badanie w kierunku zapaści wysiłkowej EIC - wolny (Laboklin GmbH)

(Dzieci tego psa nigdy nie zachorują z powodu postępującego zaniku siatkówki ani zapaści wysiłkowej.)
 

Rodowód:

Champion USA, Champion Bułgarii, 
Champion Polski,
Młodzieżowy Champion Polski
Annual's Texas Ranger

Annual's Trendsetter Mallorn's Romeo
Abbeystead Tranquill
Annual's Navy Girl Jancourt Natural Star
Annual's Creme Freiche
Champion Polski
Młodzieżowy Champion Polski
HySpire Summerline Hot Figeira
Figero Da Foz Herbu Zadora

Trendlewood Far Away Zadora

Megi Psie Lobby
Shahli HySpire Some Like It Hot Sureshot HySpire Impressive
HySpire Pipin' Hot