Warm Wishes Herbu Zadorabadanie w kierunku dysplazji stawów biodrowych - HD-A
badanie w kierunku dysplazji stawów  łokciowych - ED 0/0
badanie w kierunku postępującego zaniku siatkówki prcd-PRA - wolna
badanie w kierunku zapaści wysiłkowej EIC - wolna
badanie w kierunku HNPK - wolnaMiędzynarodowa Wystawa w Białymstoku 04.09.2016 - klasa pośrednia, lokata II, ocena doskonała

Rodowód:

Champion Polski
Młodzieżowy Champion Polski
Młodieżowy Champion Ukrainy
Młodzieżowy Champion Costa Rici
Młodzieżowy Champion Chile

Queijeiro Dolce Gabbana

Champion
Kimleigh Gucci Roll In The Moon
Moonlit's Drum Roll Champion
Nipntuck Hyspire Unforgettable
Bournhalls Coco Chanel At Moonlit
Champion
Kimleigh's Once In A Blue Moon
Champion
Boradors By George
Windfall's Star Wars at Kimleigh
Paradoc's Wica Champion
Paradocs Delian's Scrubbing In
Champion
Wiscoy Paradocs Ben Franklin
Paradocs Tabatha's Lily
Champion
Paradocs Tabatha's Pebble
Champion
Paradocs Tabatha's Caillou
Champion
Tabatha's Wiggle

Champion Polski
Młodzieżowy Champion Polski
Młodzieżowy Champion Litwy
Młodzieżowy Champion San Marino
Młodzieżowy Champion Montenegro
Młodzieżowy Champion Mołdawii
Zwycięzca Champion of Champion's Leszno 2014 - BOB

Miranda Herbu Zadora

Champion
Kimleigh New Moon Rising

Champion
Windfall's Pipe Major
Champion
HySpire Dartown Strutter
Champion
Windfall's Black Piper
Champion
Kimleigh's Once In A Blue Moon
Champion
Boradors By George
Windfall's Star Wars at Kimleigh
Champion
Yunta Yara Herbu Zadora
Nimloth Logan At Herbu Zadora Champion
Dickendall Davaron Gable
Champion
Bluffdale The Black Queen
Zebu Zadziora Herbu Zadora Champion
Dickendall Davaron Anslo
Champion
Fanta Psie Lobby