Ch. Uhr Yellow de l'Erette

współwłaściciel - Sonia Czajor, hodowla Bella Mare

Champion Polski

Genetyczne badanie oczu w kierunku prcd PRA- N/N (Laboklin GmbH)
dzieci tego psa nigdy nie zachorują na postępujący zanik siatkówki

Przebadany genetycznie pod kątem myopatii (HMLR)- wolny N/N LaboklinGmbh

HD A, ED 0/0

 

Potomstwo Uhr Yellow de L`Erette - klinij, żeby zobaczyć

Rodowód

 

Peeping Tom of Tintagel Winds Carpenny Catchpole Ch Carpenny Walpole
Carpenny Tres Cher
Just Oprah Annie of Tintagel Winds Int.Ch. Multi.Ch. Carromers Charlie Chalk
Gayru Spirit Flight
Pink Champagne of Tintagel Winds Int.Ch. Multi.Ch. Carromers Charlie Chalk Ch Rocheby Royal Oak
Carromer's Glamour Girl
Goodness Me of Tintagel Winds Rocheby King of Tintagel Winds
Diana of the Woods of Tintagel Winds