Ch. Delta Gold Herbu Zadora

ur. 26.02.2012
 

INTERCHAMPION

Champion Polski
Młodzieżowy Champion Polski


Champion Macedonii
Champion Mołdawii
Champion San Marino
 Champion Columbii

Champion Bułgarii
Champion Cypru 
Grand Champion Bułgarii
Champion Bałkan

Młodzieżowy Champion Chile
Zwycięzca Morza Czarnego 2013
Crufts Qualification 2014

5 x Zwycięzca Młodzieży, 19 x CAC, 10 x Zwycięzca, 8 x Cacib, 3 x BOS, 2 x BOB, BOG IIMiędzynarodowa Wystawa w Warszawie 12.07.2014 - klasa championów, lokata I, CWC, Cacib, Zwycięzca, BOS
Międzynarodowa Wystawa w Krakowie 14.06.2014 - klasa championów, lokata I, CWC, Cacib, Zwycięzca, BOS

 Międzynarodowa Wystawa w Łodzi 11.05.2014 - klasa championów, lokata I, CWC, Cacib, Zwycięzca, BOS
 Walentynkowa Wystawa w Bydgoszczy 09.02.2014 - klasa otwarta, lokata I, CWC 
 Międzynarodowa Wystawa w Poznaniu 27.10.2013 - klasa pośrednia, lokata II, doskonała
 Międzynarodowa Wystawa we Wrocławiu 28.09.2013 - klasa pośrednia, lokata II, doskonała
Krajowa Wystawa w Chojnicach 28.07.2013 - klasa młodzieży, lokata I, Zwycięzca Młodzieży
Międzynarodowa Wystawa w Krakowie 15.06.2013 - klasa otwarta, lokata II, doskonała
 Międzynarodowa Wystawa w Warszawie 13.07.2013 - klasa pośrednia, lokata I, CWC
 Krajowa Wystawa w Olsztynie 07.07.2013 - klasa otwarta, lokata I, CWC, Zwycięzca
Krajowa Wystawa w Kaliszu 09.06.2013 - klasa młodzieży, lokata I, Zwycięzca Młodzieży, BOB Junior
  Międzynarodowa Wystawa w Lesznie 01.06.2013 - klasa młodzieży, lokata I, Zwycięzca Młodzieży, BOB Junior, BOB!! badanie w kierunku postępującego zaniku siatkówki prcd-PRA - wolna poprzez dziedziczenie

(Dzieci tej suczki nigdy nie zachorują z powodu postępującego zaniku siatkówki.)Rodowód:

Champion Polski
Queijeiro Da Vinci

Ch.Picasso Queijeiro  Ch.Dickendall Arnold
Loony Of Little By Litte
Ch.Luciana Queijeiro Ch.Dickendall Bruno
Delight Neus Toca Queijeiro
Champion Polski
Hannah Montana Herbu Zadora
Ch.Yunwu Shan Herbu Zadora

Nimloth Logan At Herbu Zadora

Zebu Zadziora Herbu Zadora
Ch.Yarda Yeka Herbu Zadora Dickendall Davaron Anslo
Ch.Wiosna Herbu Zadora