Annika Herbu Zadora

ur. 03.02.2015
 

badanie w kierunku postępującego zaniku siatkówki prcd-PRA - wolna poprzez dziedziczenie


Rodowód:
Champion

HySpire Who Dat From Breckin
Champion
Wit's End Jack or Better At Blackwing
Champion
Blackwing Superfine
Ch. Blackwing Santee
Ch. Blackwing Super Freak
Champion
Wit's End Findfall Vegas Showgirl
Ch. Rozzay Hunt Black Clayview Grady
Ch. Windfall Lubberline Regatta
Champion
Breckin HySpire Promiscuous Girl
Champion
Sureshot HySpire Impressive
Ch. Windfall Pipe Major
Ch. Janrod's Tammy Whynot
Breckin's Phoebe Ch. Beechcroft's Study In Black
Searsha of Echomoor
Champion

HySpire Summerlin Hot Figeira
Champion
Figero Da Foz Herbu Zadora
Trendlewood Far Away Zadora Ch. Tepeatom Gadding Around At Sandylands
Ch. Trendlewood Beautiful Day
Megi Psie Lobby Ch. Blondella Blue Peter
Ch. Tunita Herbu Zadora
Shahli HySpire Some Like It Hot Champion
Sureshot HySpire Impressive
Ch. Windfall Pipe Major
Ch. Janrod's Tammy Whynot
Ch. HySpire Pippin'Hot Ch. Windfall Pipe Major
Ch. HySpire Something Amiss